Testing of Protective Relays, CTs & PTs


 

تست های دوره ­ای باعث می گردد که مشکلات پنهان، خود را نشان دهند. برای سیستم های حفاظتی انجام تست ها، در دوره های یک ساله و پنج ساله توصیه می ­شود. در این تست­ ها وضعیت کارکرد تجهیزات حفاظتی و صنعتی، اطمینان از وایرینگ صحیح و اتصالات و عملکرد صحیح تجهیزات، مخصوصا کلیدهای قدرت و رله ها در هنگام بروز خطا مشخص می ­گردد. یکی دیگز از اهداف مهم تست­ های دوره­ ای، بررسی تنظیمات حفاظتی و بهینه سازی آنها با توجه به گذشت زمان و تطبیق با شرایط جدید شبکه، می باشد.

 

PeridicTest

 

Please move your mouse to the topic you are interested in.