Configuration of Protective Relays, ABB, SIEMENS, MICOM, AREVA, SEPAM, ...

 

 

دانش فنی کافی و شناخت و کار با یک رله باعث می ­شود که بتوان پیکره بندی آن رله را به صورت مناسب انجام داد. پیکره بندی نادرست باعث می گردد که کارکرد رله تحت تاثیر قرار گرفته و عملکرد نادرست داشته باشد. شناخت تمامی پارامترها، مخصوصا در رله های نسل جدید، به همراه دانش و تجربۀ کافی می ­تواند منجر به یک پیکره بندی صحیح شود تا علاوه بر کارکرد مناسب بتوان از تمامی قابلیت های موجود در یک رله میکروپروسسوری استفاده نمود. با توجه به تنوع رله های حفاظتی با برندهای مختلف مانند SIEMENS، ABB، AREVA، GE، SEPAM، MICOM و ... دانش و تخصص در زمینۀ پیکره بندی، با توجه تجارب کسب شده در پروژه های مختلف, تست و تحقیق بدست خواهد آمد. شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو، با اتکا به دانش مهندسی و تجارت متعدد موسسین خود در امر پیکره بندی انواع رله ها، قادر به ارائۀ تخصصی ترین سطح خدمات مهندسی در این زمینه می باشد.

RelayConfiguration
 

 

Please move your mouse to the topic you are interested in.