دپارتمان طراحی و مطالعات جامع شبکه

این دپارتمان با بهره گیری از دانش متخصصین خود در امر طراحی بخش های گوناگون پلنت های صنعتی و شبیه سازی و مطالعه سیستم های قدرت و با استفاده از آخرین نسخۀ نرم افزارهای مطالعات شبکه مانند ETAP، DIgSILENT، CYME، PSS/E، SINCAL، NEPLAN، SKM و.. قادر به انجام فعالیت های زیر، با بهترین کیفیت و مناسبت ترین هزینه، می باشد:

 

 

 EngDepartment
برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.