محاسبات تنظیمات حفاظتی کارخانجات صنعتی، پست های انتقال و توزیع، خطوط انتقال نیرو، نیروگاه ها و صنایع فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه ها

  

محاسبات مربوط به تنظیمات حفاظتی شامل مدل سازی سیستم تحت مطالعه در یک نرم افزار معتبر مانند ETAP، CYME، DIgSILENT، NEPLAN، PSS، SINCAL و ... و انجام مطالعات اتصال کوتاه و موتور استارتینگ می­ باشد. در این حالت بر اساس نتایج بدست آمده از اتصال کوتاه نوع و تحمل تمامی تجهیزات ازقبیل کلیدهای قدرت، ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ، کابل ها، ترانسفورماتورهای قدرت، موتورها و سایر تجهیزات به دقت بررسی می­گردد. سپس بر اساس استانداردهای معتبر و با توجه به پروسه کارخانه و یا پالایشگاه و پتروشیمی حفاظت مناسب برای سیستم، انتخاب و پیشنهاد می گردد. در این عملیات مشخصات تجهیزات به دقت بررسی می­ شود تا تنظیمات مناسب و بهینه بدست آید.

 

Plant
 
برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.