دپارتمان تاسیسات الکتریکی صنعتی و ساختمان

دپارتمان طراحی تاسیسات الکتریکی با بهره گیری از دانش و تجربۀ ارزشمند چندین سالۀ متخصصین خود در امر طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان های تجاری، مسکونی و اداری و همچنین با استفاده از آخرین نسخه از نرم افزارهای مطرح دنیا در امر طراحی شبکه های الکتریکی، طراحی سیستم زمین و ارتینگ، نور آرایی و نور پردازی و ...، قادر به انجام فعالیت های زیر، با بهترین کیفیت ممکن و مناسبت ترین هزینه، می باشد:

 

 

Installatin 
برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.