دوره آموزش مقدماتی ارتینگ فشار ضعیف، فشار متوسط، فشار قوی و حفاظت در برابر سرج و صاعقه - در محل شرکت پتروشیمی تبریز - مورخ 3 و 4 آذر ماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

دوره آموزش مقدماتی ارتینگ فشار ضعیف، فشار متوسط، فشار قوی و حفاظت در برابر سرج و صاعقه در تاریخ 3 و 4 آذر ماه 1392 و به مدت 16 ساعت جهت شرکت پتروشیمی تبریز برگزار گردید.

این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو برگزار شده است.

در دوره مذکور که با حضور 21 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی تبریز برگزار گردید، مباحثی در خصوص استانداردهای کاربردی ارتینگ، ساختار سیستم های توزیع فشار ضعیف، بررسی وضعیت اتصال کوتاه در شبکه های فشار ضعیف، نحوه اتصال ارتینگ فشار ضعیف و فشار متوسط و ... بحث و بررسی انجام شد.

Earthing-3-4-Azar-92
برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.