دوره آموزش پیشرفته نرم افزار DIgSILENT - جهت شرکت توزیع آذربایجان شرقی - مورخ 12 و 13 تیرماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

دوره آموزش پیشرفته نرم افزار مطالعات جامع و طراحی شبکه های توزیع و انتقال نیروی برق (DIgSILENT) در تاریخ 12 و 13 تیر ماه 1392 و به مدت 16 ساعت در محل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی برگزار گردید.


این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو برگزار شده است.DIgSILENT-12-13-4-92-1

در دوره مذکور که با حضور 35 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی برگزار گردید، پس از آشنایی شرکت کنندگان با فضای کلی نرم افزار و قابلیت ها و امکان محاسباتی آن، مقدماتی در خصوص تئوری طراحی و شناخت تجهیزات اصلی شبکه های توزیع مطرح شده و سپس در خصوص مطالعات اصلی شبکه های توزیع برق مانند پخش بار، اتصال کوتاه و هماهنگی حفاظتی بحث شده و یک نمونه شبکه توزیع در محیط نرم افزار ترسیم و مورد بررسی، شبیه سازی و تحلیل قرار گرفت.

 

DIgSILENT-12-13-4-92-2

 

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.