دوره آموزش پیشرفتۀ نرم افزار CYMDIST - در محل شرکت توزیع آذربایجان شرقی - مورخ 10 و 11 تیرماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

دوره آموزش پیشرفته نرم افزار مطالعات جامع و طراحی شبکه های توزیع برق (CYMDIST) در تاریخ 10 و 11 تیر ماه 1392 و به مدت 16 ساعت در محل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی برگزار گردید.


این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو برگزار شده است.CYMDIST-10-11-2-92-1 

در دوره مذکور که با حضور 35 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی برگزار گردید، پس از آشنایی شرکت کنندگان با فضای کلی نرم افزار و قابلیت ها و امکان محاسباتی آن، مقدماتی در خصوص تئوری طراحی و شناخت تجهیزات اصلی شبکه های توزیع مطرح گردید و نهایتا شرکت کنندگان محترم با اصول و نحوۀ انجام مطالعات پایه شبکه های توزیع برق شامل پخش بار، اتصال کوتاه و مطالعات هماهنگی حفاظتی آشنا شده و یک شبکۀ نمونه مورد شبیه سازی و تحلیل قرار گرفت.

CYMDIST-10-11-2-92-2

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.