دوره آموزش پیشرفته نرم افزار ETAP - در محل شرکت پتروشیمی تبریز - مورخ 6 الی 8 مهرماه 1392 - مدرس: مجید محمودوند

دوره آموزش پیشرفته نرم افزار مطالعات جامع و طراحی شبکه های توزیع برق در پلنت های صنعتی (ETAP) در تاریخ 6 الی 8 مهر ماه 1392 و به مدت 24 ساعت در محل شرکت پتروشیمی تبریز برگزار گردید.

این دوره توسط جناب آقای مجید محمودوند مدیریت عامل و عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو برگزار شده است.

در دوره مذکور که با حضور 13 تن از مدیران و کارشناسان محترم شرکت پتروشیمی تبریز  برگزار گردید، پس از آشنایی شرکت کنندگان با فضای کلی نرم افزار و قابلیت ها و امکان محاسباتی آن، مقدماتی در خصوص تئوری طراحی و شناخت تجهیزات اصلی شبکه های توزیع در پلنت های صنعتی مطرح گردید و شرکت کنندگان محترم دوره با نحوۀ ترسیم دیاگرام تک خطی شبکi در محیط نرم افزار ETAP و ورود اطلاعات تجهیزات اصلی شبکۀ آشنا شدند و یک شبکه نمونه در محیط نرم افزار ترسیم گردید. سپس مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه، موتور استارتینگ و هماهنگی حفاظتی مورد بررسی قرار گرفت.

ETAP-6-7-8-07-92
برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.