دوره های تخصصی تست رله و هماهنگی حفاظتی

   

دوره های تخصصی مطالعاتی و ستینگ

 

دوره حفاظت موتورهای الکتریکی فشار ضعیف و فشار متوسط

دوره حفاظت ژنراتورهای صنعتی و نیروگاهی

دوره حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت، ترانسفورماتورهای توزیع و ترانسفورماتورهای صنعتی 

دوره حفاظت مولدهای مقیاس کوچک (DG)

دوره هماهنگی حفاظتی رله های در فشار ضعیف و فشار متوسط

دوره آموزش محاسبات اتصال کوتاه بر اساس استانداردهای IEC و IEEE

دوره حفاظت باس بار و بانک های خازنی

 

 

  

دوره های تخصصی تست و پیکره بندی

دوره تخصصی تست رله ها بر اساس برند رله با استفاده از دستگاه Freja

دوره پیکره بندی انواع رله های بر اساس برند رله

دوره تخصصی تست رله های بر اساس برند رله با استفاده از دستگاه OMICRON

 

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.